Studieprogram: BASV-TVP Bachelorprogram i film- og TV-produksjonInneholder emner (i 2022):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
TVP100 Introduksjon til tv-produksjon og akademisk skriving Høst 2022
TVP102 Det visuelle språket
TVP104 Dokumentariske produksjoner Vår 2022
TVP204 Fordypning i fagfunksjon
TVP260 Bachelorproduksjon
TVP261 Utplassering
Se evalueringene samlet

Aktivt fra 2016


Periodisk evaluering - program (5-årlig):

Studieplan: