Studieprogram: BASV-TVP Bachelorprogram i TV-produksjonInneholder emner (i 2022):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
TVP102 Det visuelle språket
TVP104 Dokumentariske produksjoner
TVP260 Bachelorproduksjon
TVP261 Utplassering

Aktivt fra 2016


Periodisk evaluering - program (5-årlig):

Studieplan: