Studieprogram: MAMD-NUCLI Masterprogram i klinisk ernæringInneholder emner (i 2022):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
INTH360A Global Nutrition Vår 2022
NUCLI351 Klinisk ernæring
NUCLI352 Medisinsk ernæringsbehandling av barn og unge Vår 2022
NUCLI353 Medisinsk ernæringsbehandling av voksne
NUCLI355 Pasientkommunikasjon
NUCLI356 Klinisk praksis i spesialisthelsetjenesten
NUCLI390A Masteroppgave i klinisk ernæring- forskningsprotokoll Vår 2022
NUCLI390B Masteroppgave i klinisk ernæring
Se evalueringene samlet

Aktivt fra 2008


Periodisk evaluering - program (5-årlig):
Annet:

Studieplan: