Studieprogram: MAMN-GEOF Masterprogram i meteorologi og oseanografiInneholder emner (i 2022):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
GEOF310 Turbulens i atmosfærens og havets grenselag
GEOF311 Turbulens i atmosfærens grenselag
GEOF321 Modeller og metoder i numerisk vêrvarsling og klimaprediksjon
GEOF322 Feltkurs i meteorologi
GEOF336 Videregående kjemisk oseanografi
GEOF337 Fysisk oseanografi i fjorder
GEOF339 Avansert dynamisk oseanografi
GEOF346 Tidevannsdynamikk og havnivåvariasjoner
GEOF347 Seminar og jordsystemet og bærekraftig utvikling
GEOF348 Avansert klimadynamikk
GEOF351 Seminar i atmosfærisk vitenskap
GEOF352 Avansert atmosfæredynamikk
GEOF399 Masteroppgave i meteorologi og oseanografi

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - program (5-årlig):
Annet:

Studieplan: