Emner: ENERGI102 Livsløpsanalyse


Rapporterer til studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
5MAMN-ENER Integrert masterprogram i energi (sivilingeniør)


Tilhører studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
5MAMN-ENER Integrert masterprogram i energi (sivilingeniør)

Aktivt fra 2021


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):
Annet:

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: