Emner: FIL120 Filosofihistorien fra antikken til opplysningstiden


Rapporterer til studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAHF-FILO Bachelorprogram i filosofi


Tilhører studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAHF-FILO Bachelorprogram i filosofi
BAHF-KJØNN Bachelorprogram i kjønnsstudier
BASV-KOGNI Bachelorprogram i kognitiv vitenskap
ÅRHF-FILO Årsstudium i filosofi

Aktivt fra 2013


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):
Annet:

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: