Emner: GEOV252 Feltkurs i geologisk kartlegging


Rapporterer til studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAMN-GEOV Bachelorprogram i geovitenskap


Tilhører studieprogram (i 2022):Aktivt fra 2011


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: