Emner: KJEM298 Bachelorprosjekt i kjemi


Rapporterer til studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAMN-KJEM Bachelorprogram i kjemi


Tilhører studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAMN-KJEM Bachelorprogram i kjemi

Aktivt fra 2016


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):
Annet:

Emnebeskrivelse: