Emner: KUN253 Antikken og den klassiske tradisjon med bacheloroppgave


Rapporterer til studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAHF-KUN Bachelorprogram i kunsthistorie


Tilhører studieprogram (i 2022):Aktivt fra 2011


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: