Emner: LOG311 Deduksjon og metalogikk


Rapporterer til studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MAHF-FILO Masterprogram i filosofi


Tilhører studieprogram (i 2022):Aktivt fra 2017


Annet:

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: