Emner: MOL222 Eksperimentell molekylærbiologi II


Rapporterer til studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAMN-MOL Bachelorprogram i molekylærbiologi


Tilhører studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAMN-MOL Bachelorprogram i molekylærbiologi

Aktivt fra 2015


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: