Emner: NUTR246 Innføring i ernæringsbehandling


Rapporterer til studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAMD-NUHUM Bachelorprogram i ernæring


Tilhører studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAMD-NUHUM Bachelorprogram i ernæring

Aktivt fra 2019


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: