Emner: PSYK202 Metode


Rapporterer til studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAPS-PSYK Bachelorprogram i generell psykologi


Tilhører studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAPS-AOP Bachelorprogram i arbeids- og organisasjonspsykologi
BAPS-PSYK Bachelorprogram i generell psykologi

Aktivt fra 2018


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: