Emner: TVP104 Dokumentariske produksjoner


Rapporterer til studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BASV-TVP Bachelorprogram i film- og TV-produksjon Vår 2022


Tilhører studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BASV-TVP Bachelorprogram i film- og TV-produksjon Vår 2022

Aktivt fra 2019


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: