Emner: AORG100A Innføring i administrasjon og organisasjonsvitenskap og samfunnsvitenskapelige tenkemåter


Rapporterer til studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BASV-AORG Bachelorprogram i administrasjon og organisasjonsvitenskap


Tilhører studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
ÅRSV-AORG Årsstudium i administrasjon og organisasjonsvitenskap

Aktivt fra 2016


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):
Annet:

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: