Emner: DIDANOR1 Nordisk fagdidaktikk for PPU 1


Rapporterer til studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
PRAPED Praktisk-pedagogisk utdanning


Tilhører studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
PRAPED Praktisk-pedagogisk utdanning

Aktivt fra 2005


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: