Emner: GEO100 Introduksjon til geografi: Globale utfordringer og lokale svar


Rapporterer til studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BASV-GEOG Bachelorprogram i geografi


Tilhører studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
ÅRSV-GEOG Årsstudium i geografi

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: