Emner: KUN311 Kunsthistorie: prosjektforberedelse og oppfølging


Rapporterer til studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MAHF-KUN Masterprogram i kunsthistorie


Tilhører studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MAHF-KUN Masterprogram i kunsthistorie

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):
Annet:

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: