Emner: MTEK330 Kvalitetssikring av kjemiske analyser


Rapporterer til studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MAMN-KJEM Masterprogram i kjemi


Tilhører studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
5MAMN-MTEK Integrert masterprogram i medisinsk teknologi (sivilingeniør)

Aktivt fra 2020


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: