Emner: PHYS119 Moderne fysikk II


Rapporterer til studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAMN-PHYS Bachelorprogram i fysikk


Tilhører studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
5MAMN-MTEK Integrert masterprogram i medisinsk teknologi (sivilingeniør)

Aktivt fra 2016


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: