Studieprogram: BAPS-SPED Bachelorprogram i spesialpedagogikkInneholder emner (i 2023):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
PED112 Pedagogiske perspektiv på læring
PED210 Vitenkapelige metoder
PSYK114 Utviklings-, kognitiv og biologisk psykologi
PSYK207 Læring og atferdspsykologi
SPED100 Innføring i spesialpedagogikk
SPED101 Språkutvikling
SPED102 Observasjon, kartlegging og tiltak i spesialpedagogisk praksis
SPED200 Profesjonstenkning - lovverk og etikk i teori og praksis
SPED211 Lese- og skrivevansker
SPED250 Bacheloroppgave i spesialpedagogikk

Aktivt fra 2015


Periodisk evaluering - program (5-årlig):
Annet:

Studieplan: