Studieprogram: BASV-EUR Bachelorprogram i europastudierInneholder emner (i 2023):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
EUR101 Innføring i europeisk historie og politikk
EUR103 Europa etter 1945: Transformations in European Economies and Societies
EUR105 European Union Institutions, Politics, and Policies
HIS101 Oversikt over eldre historie til 1750
HIS102 Oversikt over nyere historie fra 1750 Vår 2023
HIS203 Teorier, metoder og historiske kilder
HIS250 Bacheloroppgave i historie
MET102 Samfunnsvitenskapelig metode
SAMPOL103 Innføring i politiske ideologier
SAMPOL105 Stats- og nasjonsbygging Vår 2023
SAMPOL106 Politiske institusjoner i etablerte demokrati Vår 2023
SAMPOL107 Politisk mobilisering Vår 2023
SAMPOL115 Democracy and Democratization
SAMPOL260 Bacheloroppgave i sammenliknende politikk
Se evalueringene samlet

Aktivt fra 2010


Periodisk evaluering - program (5-årlig):

Studieplan: