Studieprogram: BASV-GOV Bachelorprogram i politikk og forvaltningInneholder emner (i 2023):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
GOV101 Organisasjonsteori
GOV104 Politisk teori og styreformer
GOV215 Organisasjons- og institusjonsanalyse for offentlig sektor
GOV251 Bacheloroppgave i administrasjon og organisasjonsvitenskap
MET102 Samfunnsvitenskapelig metode

Aktivt fra 2022


Periodisk evaluering - program (5-årlig):

Studieplan: