Emner: GEO222 Sustainability in an Urbanising World


Rapporterer til studieprogram (i 2023):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BASV-GEOG Bachelorprogram i geografi Vår 2023


Tilhører studieprogram (i 2023):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BASV-GEOG Bachelorprogram i geografi Vår 2023

Aktivt fra 2019


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: