Emner: KJEM291 Vitenskapelig formidling


Rapporterer til studieprogram (i 2023):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAMN-KJEM Bachelorprogram i kjemi


Tilhører studieprogram (i 2023):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAMN-KJEM Bachelorprogram i kjemi

Aktivt fra 2021


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse: