Emner: KJEM350 Kvantitativ organisk analyse


Rapporterer til studieprogram (i 2023):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MAMN-KJEM Masterprogram i kjemi


Tilhører studieprogram (i 2023):Aktivt fra 2021


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: