Emner: MIX250 Bacheloroppgave i medie- og interaksjonsdesign


Rapporterer til studieprogram (i 2023):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BASV-MIX Bachelorprogram i medie- og interaksjonsdesign


Tilhører studieprogram (i 2023):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BASV-MIX Bachelorprogram i medie- og interaksjonsdesign

Aktivt fra 2020


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: