Emner: PHYS212 Fysikk i medisinsk diagnostikk


Rapporterer til studieprogram (i 2023):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MAMN-PHYS Masterprogram i fysikk


Tilhører studieprogram (i 2023):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
5MAMN-MTEK Integrert masterprogram i medisinsk teknologi (sivilingeniør)

Aktivt fra 2007


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse: