Emner: PHYSDID220-P Tilrettelegging for læring i fysikk


Rapporterer til studieprogram (i 2023):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
PRAPED Praktisk-pedagogisk utdanning


Tilhører studieprogram (i 2023):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
PRAPED Praktisk-pedagogisk utdanning

Aktivt fra 2017


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: