Emner: LOG111 Deduksjon og metalogikk


Tilhører studieprogram (i 2019):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BASV-KOGNI Bachelorprogram i kognitiv vitenskap

Aktivt fra 2013


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: