Emner: KUVI301 Fra teori til metode


Tilhører studieprogram (i 2019):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MAHF-KUVI Masterprogram i kulturvitenskap

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):
Annet:

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: