Studieprogram: BASV-AORG Bachelorprogram i administrasjon og organisasjonsvitenskapInneholder emner (i 2021):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
AORG101 Organisasjonsteori
AORG104 Politisk teori og styreformer
AORG215 Organisasjons- og institusjonsanalyse for offentlig sektor Vår 2021
AORG251 Bacheloroppgave i administrasjon og organisasjonsvitenskap Vår 2021
MET102 Samfunnsvitenskapelig metode Vår 2021
Se evalueringene samlet

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - program (5-årlig):
Annet:

Studieplan: