Studieprogram: BASV-KOGNI Bachelorprogram i kognitiv vitenskapInneholder emner (i 2021):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
DASPSTAT Statistikk for kognisjonsforskning
EXFAC00SK Examen facultatum, Språkkunnskap
FIL105 Innføring i sinnsfilosofi
FIL120 Filosofihistorien fra antikken til opplysningstiden
FIL121 Filosofihistorien fra opplysningstiden til 1900-tallet
FIL125 Introduksjon til teoretisk filosofi
FIL129 Filosofiske klassikere
FIL251 Bacheloroppgave i filosofi
INF100 Innføring i programmering
INF101 Objektorientert programmering
INF102 Algoritmer, datastrukturer og programmering
INF122 Funksjonell programmering
INF223 Kategoriteori
INF227 Innføring i logikk
INFO180 Metoder i kunstig intelligens Høst 2021
INFO282 Knowledge Representation and Reasoning Høst 2021
KOGVIT101 Introduction to the Cognitive Sciences
LING122 Språk og kognisjon
LOG110 Introduksjon til formallogikk
LOG111 Deduksjon og metalogikk
MAT111 Grunnkurs i matematikk I Høst 2021
MAT121 Lineær algebra
PSYK120 Biologisk og kognitiv psykologi
Se evalueringene samlet

Aktivt fra 2006


Periodisk evaluering - program (5-årlig):

Studieplan: