Studieprogram: MAMD-NUHUM Masterprogram i ernæring - Human ernæringInneholder emner (i 2021):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
HELVIT300 Helsefaglig relevant vitenskapsteori og forskningsetikk Høst 2021
NUHUM395 Masteroppgave i human ernæring
NUTR203A Ernæringsfysiologi - makronæringsstoffer
NUTR333A Human ernæring A Vår 2021
NUTRFYS Menneskets fysiologi Høst 2021
Se evalueringene samlet

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - program (5-årlig):
Annet:

Studieplan: