Studieprogram: MASV-SOS Masterprogram i sosiologiInneholder emner (i 2021):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
SOS301 Sosiologisk analyse Vår 2021
SOS302 Sosiologiske teoritradisjoner Høst 2021
SOS303 Metode - statistisk analyse Vår 2021
SOS304 Metode - kvalitative tilnærminger
SOS340 Prosjektutvikling Vår 2021
SOS360 Masteroppgaven
Se evalueringene samlet

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - program (5-årlig):

Studieplan: