Studieprogram: ÅRHF-NOR Årsstudium i nordiskInneholder emner (i 2021):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
NOLI102 Nordisk: Litteratur etter 1900 Vår 2021
NOLI103 Nordisk: Den eldre litteraturen
NORAN104 Andrespråkslæring og -undervisning
NORAN105 Fonologi og grammatikk i andrespråksperspektiv
NORAN106 Tekstlingvistikk og pragmatikk i andrespråksperspektiv
NORAN107 Flerspråklighet i sosiolingvistisk perspektiv
NORAN109 Testing og vurdering av språkferdigheter Høst 2021
NOSP105 Nordisk: Språkhistorie og talemål Høst 2021
NOSP106 Nordisk: Den nordiske språkgreina Høst 2021
NOSPAN101 Moderne norsk
Se evalueringene samlet

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - program (5-årlig):

Studieplan: