Emner: DASPSTAT Statistikk for kognisjonsforskning


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAHF-SPRKV Bachelorprogram i språkvitenskap


Tilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAHF-SPRKV Bachelorprogram i språkvitenskap
BASV-KOGNI Bachelorprogram i kognitiv vitenskap

Aktivt fra 2015


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: