Emner: EXFAC00AS Examen facultatum, Akademisk skriving


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAHF-FILO Bachelorprogram i filosofi


Tilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAHF-MVK Bachelorprogram i musikkvitenskap Vår 2021
MAHF-INMUT Integrert masterprogram i musikkterapi

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: