Emner: HIS203 Teorier, metoder og historiske kilder


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAHF-HIS Bachelorprogram i historie


Tilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAHF-HIS Bachelorprogram i historie
BASV-EUR Bachelorprogram i europastudier
MAHF-LÆHR Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap

Aktivt fra 2012


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: