Emner: KUVI101 Mennesket i kulturen og kulturen i mennesket. Kulturvitenskapelige syn på verden


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAHF-KUVI Bachelorprogram i kulturvitenskap


Tilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAHF-KJØNN Bachelorprogram i kjønnsstudier
BAHF-KUVI Bachelorprogram i kulturvitenskap

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: