Emner: LOG110 Introduksjon til formallogikk


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAHF-FILO Bachelorprogram i filosofi


Tilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAHF-FILO Bachelorprogram i filosofi
BAHF-KJØNN Bachelorprogram i kjønnsstudier
BAHF-SPRKV Bachelorprogram i språkvitenskap
BASV-KOGNI Bachelorprogram i kognitiv vitenskap
ÅRHF-FILO Årsstudium i filosofi

Aktivt fra 2013


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):
Annet:

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: