Emner: MAPSYK345 Masteroppgave i arbeids- og organisasjonspsykologi


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MAPS-PSYK Masterprogram i psykologi Fagfellevurdering - program - Høst 2021


Tilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MAPS-AOP Masterprogram i arbeids- og organisasjonspsykologi
MAPS-PSYK Masterprogram i psykologi Fagfellevurdering - program - Høst 2021

Aktivt fra 2018


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse: