Emner: MAT111 Grunnkurs i matematikk I


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAMN-MAT Bachelorprogram i matematikk


Tilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
5MAMN-ENER Integrert masterprogram i energi (sivilingeniør)
5MAMN-HTEK Integrert masterprogram i havteknologi (sivilingeniør)
5MAMN-MTEK Integrert masterprogram i medisinsk teknologi (sivilingeniør)
BAMN-GEOF Bachelorprogram i klima, atmosfære- og havfysikk
BAMN-MAT Bachelorprogram i matematikk
BAMN-MATEK Bachelorprogram i matematikk for industri og teknologi
BAMN-NANO Bachelorprogram i nanoteknologi
BAMN-PHYS Bachelorprogram i fysikk
BAMN-PTEK Bachelorprogram i petroleum- og prosessteknologi
BAMN-STATS Bachelorprogram i statistikk og data science
BASV-KOGNI Bachelorprogram i kognitiv vitenskap
MAMN-AKTUA Integrert masterprogram i aktuarfag og dataanalyse
MAMN-LÆRE Lektorprogram i naturvitenskap og matematikk
MASV-ITØK Integrert masterprogram i informasjonsteknologi og økonomi (sivilingeniør)

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):
Annet:

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: