Emner: MEDEPI Epidemiologi


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
PRMEDISIN Medisinstudiet Fagfellevurdering - program - Høst 2021


Tilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MATF-FARM Integrert masterprogram i farmasi Vår 2021

Aktivt fra 2008


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: