Emner: MEVI111 Norwegian Media in a Comparative Perspective


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BASV-MEVI Bachelorprogram i medier og kommunikasjon


Tilhører studieprogram (i 2021):Aktivt fra 2014


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: