Emner: PSYK202 Metode


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAPS-PSYK Bachelorprogram i generell psykologi Fagfellevurdering - program - Vår 2021


Tilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAPS-AOP Bachelorprogram i arbeids- og organisasjonspsykologi Fagfellevurdering - program - Vår 2021
BAPS-PED Bachelorprogram i pedagogikk
BAPS-PSYK Bachelorprogram i generell psykologi Fagfellevurdering - program - Vår 2021
BAPS-SPED Bachelorprogram i spesialpedagogikk
Se evalueringene samlet

Aktivt fra 2018


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: