Emner: INF122 Funksjonell programmering


Rapporterer til studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAMN-DVIT Bachelorprogram i informatikk: data science (datavitenskap)


Tilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAMN-DTEK Bachelorprogram i informatikk: datateknologi
BASV-KOGNI Bachelorprogram i kognitiv vitenskap Fagfellevurdering - program - Høst 2021

Aktivt fra 2016


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: