Emner: PEDA120 Skolen og lærerrollenTilhører studieprogram (i 2021):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
MAHF-LÆFR Lektorutdanning med master i fremmedspråk (engelsk, fransk, spansk eller tysk)
MAHF-LÆHR Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap
MAHF-LÆNO Lektorutdanning med master i nordisk
MAMN-LÆRE Lektorprogram i naturvitenskap og matematikk
MASV-LÆSF Lektorutdanning med master i sosiologi

Aktivt fra 2014


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: