Studieprogram: BAMN-GEOF Bachelorprogram i klima, atmosfære- og havfysikkInneholder emner (i 2022):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
GEOF105 Atmosfære- og havfysikk
GEOF110 Atmosfære-, hav- og klimadynamikk
GEOF210 Dataanalyse i meteorologi og oseanografi
GEOF212 Fysisk klimatologi
INF100 Innføring i programmering
MAT111 Grunnkurs i matematikk I
MAT112 Grunnkurs i matematikk II
MAT121 Lineær algebra
MAT131 Differensiallikninger
MAT212 Funksjoner av flere variable
PHYS111 Mekanikk 1 Vår 2022

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - program (5-årlig):

Studieplan: