Studieprogram: MASV-LÆSF Lektorutdanning med master i sosiologiInneholder emner (i 2022):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
ENG107 Engelsk grammatikk II
ENG122 Amerikansk litteratur og kultur
ENG125 Britisk litteratur og kultur
ENGDI101 Fagdidaktikk i engelsk i lektorutdanningen
FRAN120 Fransk grammatikk 1
FRAN121 Fransk grammatikk 2
FRAN122 Innføring i fransk litteratur
FRAN123 Fransk litterær analyse
FRAN124 Fransk kulturkunnskap og frankofoni
FRANDI101 Fagdidaktikk i fransk i lektorutdanningen 1
HIDID111 Historiedidaktikk for videregående skole
HIS101 Oversikt over eldre historie til 1750
HIS102 Oversikt over nyere historie fra 1750 Vår 2022
HIS120 Fordypningsoppgave i historie for lærerutdanningen
HIS250L Bacheloroppgave i historie
KOPRA101 Skolen og lærerrollen i praksis
KOPRA102 Læringsprosesser
KOPRA103 Planlegging og evaluering av undervisning
LAPRA101 Første praksisperiode
LAPRA102 Andre praksisperiode
MET102 Samfunnsvitenskapelig metode Vår 2022
NODI101 Nordisk fagdidaktikk
NOLI102 Nordisk: Litteratur etter 1900
NOLI103-L Nordisk: Den eldre litteraturen for integrert lærerutdanning
NOSP105 Nordisk: Språkhistorie og talemål
NOSPAN101 Moderne norsk Vår 2022
PEDA120 Læreren og elevene
PEDA121 Læreren i klasserommet
PEDA122 Skolen i samfunnet
PEDA123 Lærerens profesjonsutvikling
RELDI111 Fagdidaktikk for religionsvitenskap 1 (for videregående skole) lektorutdanning
RELV101 Hva er religionsvitenskap?
RELV102 Kristendommen, jødedommen og islam
RELV103L Hinduismen og buddhismen - Lektorutdanningen
RELV105 Midtøstens og Middelhavsområdets eldste religionshistorie, og norrøn og samisk religion
RELVI250L Bacheloroppgave i systematisk religionsvitenskap - Lektorutdanningen
SAKDI101 Samfunnskunnskapsdidaktikk 1 Høst 2022
SAKDI111 Samfunnskunnskapsdidaktikk 2 Høst 2022
SOS100B Innføring i sosiologi Høst 2022
SOS101 Klassisk og moderne sosiologisk teori
SOS103-L Samfunnsstrukturer i endring Høst 2022
SOS201 Sosiologisk forskning: Teori og metode
SOS302 Sosiologiske teoritradisjoner
SOS303 Metode - statistisk analyse
SOS304 Metode - kvalitative tilnærminger Høst 2022
SOS360 Masteroppgaven
SPANDI101 Fagdidaktikk i spansk i lektorutdanningen 1
SPLA107 Spansk grammatikk I
SPLA108 Latinamerikansk litteratur og kultur I
SPLA109 Latinamerikansk historie
SPLA117 Spansk språk II
SPLA119 Kultur og samfunn i Latin-Amerika
SPLA257 Fordypning i spansk grammatikk med latinamerikanske varianter med bacheloroppgave
TYS105 Grunnemne i tysk språk I
TYS106 Tyskspråklig kultur og historie
TYS107 Tysk språk og tekstkunnskap
TYS115 Grunnemne i tysk språk II
TYS116 Tyskspråklig litteratur
TYSDI101 Fagdidaktikk i tysk i lektorutdanningen 1
Se evalueringene samlet

Aktivt fra 2020


Periodisk evaluering - program (5-årlig):

Studieplan: