Studieprogram: MASV-SOS Masterprogram i sosiologiInneholder emner (i 2022):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
SOS301 Sosiologisk analyse
SOS302 Sosiologiske teoritradisjoner
SOS303 Metode - statistisk analyse
SOS304 Metode - kvalitative tilnærminger Høst 2022
SOS340 Prosjektutvikling Vår 2022
SOS360 Masteroppgaven
Se evalueringene samlet

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - program (5-årlig):

Studieplan: